BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Hoàng Trung Thanh

Ông Hoàng Trung Thanh


Xuất phát từ Kỹ sư làm việc tại Phòng Kỹ thuật đấu thầu, Phòng Kỹ thuật thi công. Đến năm 2003, Ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án Khí điện đạm Cà Mau. Đến năm 2005, Ông giữ vai trò Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án Cầu Thủ Thiêm, rồi Trưởng Phòng Quản lý dự án 2. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và được sự tin tưởng của Tổng Công ty, từ năm 2010 Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.