BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Lê Hữu Việt Đức

Ông Lê Hữu Việt Đức


Ông tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Công ty vào những ngày đầu thành lập đến nay đã hơn 40 năm, từ Dự án nhà máy Thủy điện Trị An, từng đảm nhận nhiều vị trí công tác trong toàn hệ thống Tổng Công ty như: Cán bộ Kỹ thuật, Đội trưởng sản xuất, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Phó Giám đốc tại CC14; Trưởng Phòng Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc CC1; từ năm 2012 đến 2021, Ông Lê Hữu Việt Đức được tín nhiệm giữ vai trò Tổng Giám đốc Tổng Công ty và cũng là Phó Chủ tịch HĐQT CC1.