BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Nguyễn Hữu Nam

Ông Nguyễn Hữu Nam


Từ năm 2022, Ông Nguyễn Hữu Nam được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.