BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Nguyễn Việt Hùng

Ông Nguyễn Việt Hùng


Tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Công Nghệ Hoàng Gia Melbourne-Úc, Ông Nguyễn Việt Hùng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài Chính-Đầu Tư, điển hình trong Tổ chức tư vấn cho các Tập Đoàn đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực như Quỹ đầu tư; Tập đoàn tư nhân trong quá trình chuyển nhượng và sáp nhập cũng như các tổ chức Đầu tư Phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh những thành công đã đạt được trong quá trình là nhà Quản lí Tài chính, Ông còn là nhà tư vấn huy động vốn và M&A cho các doanh nghiệp đa ngành như Dịch vụ Tài chính, Sản xuất Thủy Hải Sản, Nghỉ Dưỡng, Y tế,…

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Việt Hùng chính thức trở thành Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài Chính tại Tổng công ty.