BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Trần Hữu Phong

Ông Trần Hữu Phong


Dựa vào khả năng và sự am hiểu của mình, mới đây, ông Trần Hữu Phong được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc tại Tổng công ty.