Bệnh viện đa khoa Long An, 500 giường

Chủ đầu tư Bệnh viện Đa Khoa Long An
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Long An
Giá trị 25,38 tỷ đồng
Tiến độ 1999-2002

 

Xây dựng khung kết cấu bê tông cốt thép, hệ thống điện nước và công tác hoàn thiện. Tổng diện tích xây dựng: 16.200m2.