Cầu Bông

Chủ đầu tư Ban QLĐTXD Công trình nâng cấp đô thị thành phố
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Thi công xây lắp
Vị trí Tp.Hồ Chí Minh
Giá trị 70,95  tỷ đồng
Tiến độ 2013-2016

 

Gói thầu XL3.B: Xây dựng cầu có chiều dài 84,2m gồm 3 nhịp, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, bê tông cầu 21m với 4 làn xe