Cầu Văn Thánh 2

Chủ đầu tư Khu quản lý Giao thông đô thị số 1
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Tổng thầu thi công xây lắp
Vị trí Tp.Hồ Chí Minh
Giá trị 162 tỷ đồng
Tiến độ 2007-2009

 

Sữa chữa cầu Văn Thánh 2 hiện hữu và nâng cấp các đoàn đường dẫn hai đầu cầu