Đầu tư xây dựng trường Phổ thông năng khiếu GĐ 1

Gói thầu   thi công xây dựng vả lắp đặt thiết bị - công trình nhà TN.D2A và Hạ tầng thiết yếu xung quanh
Chủ đầu tư  ĐHKHTN-Đại học Quốc gia Tp.HCM
Đơn vị thi công  CC1
Thời gian thi công  2020 - 2021