Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768 huyện Vĩnh Cửu

Gói thầu   xây dựng phần tuyến, thoát nước phân đoạn 3
Chủ đầu tư  BQLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai
Đơn vị thi công  CC1
Ngày ký HĐ  6-11-2020
Số HĐ  280/2020/HĐXD
Giá trị  94 tỷ