Dự án Cầu Ngũ Hiệp trên đường tỉnh 868

Gói thầu   Xây dựng Cầu chính và đường vào cầu 
Chủ đầu tư  BQL DA ĐTXD CTGT tỉnh Tiền Giang
Đơn vị thi công  Liên danh CC1 và  Công ty TNHH Thuận Phú
Giá trị HĐ  76,7 tỷ
Thời gian thi công  7 tháng