Dự án Hóa dầu Long Sơn – Gói B – HDPE

Chủ đầu tư  Công ty TNHH Samsung Engineering
Nhà thầu  CC1 
Khơi công  8/2019
Hoàn thành  7/2021
Giá trị HĐ  90 tỷ VNĐ