Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 - Công tác xây dựng chung

Gói thầu   Công tác xây dựng chung
Chủ đầu tư  Doosan Heavy Industries Vietnam Co
Đơn vị thi công  CC1
Thời gian thi công  2021 - 2023