Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 - Gói thầu thi công đường tạm

Gói thầu   Gói thầu thi công đường tạm 
Chủ đầu tư  Doosan Heavy Industries Vietnam Co
Đơn vị thi công  CC1
Giá trị HĐ  10,133 tỷ
Thời gian thi công  2020 - 2021