Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Gói thầu   Công tác san lấp mặt bằng
Ngày ký Hợp đồng 31/8/2019
Số hiệu Hợp đồng DVN-VP1-CB-01
Giá trị HĐ  222 tỷ
Đơn vị ký HĐ  Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltt
Thời gian thi công 2019 - 2021