Dự án NM Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 - Công tác hàng rào - Bãi than và cầu càng

Gói thầu   Công tác hàng rào - Bãi than và cầu càng
Chủ đầu tư  Doosan Heavy Industries Vietnam Co
Đơn vị thi công  CC1
Giá trị HĐ  17 tỷ
Thời gian thi công  2020