Dự án NM Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 - Công tác thoát nước cho Bãi than

Gói thầu   Công tác thoát nước cho Bãi than
Chủ đầu tư  Doosan Heavy Industries Vietnam Co
Đơn vị thi công  CC1
Giá trị HĐ  gần 20 tỷ
Thời gian thi công  2020