Dự án San nền Lô BT - Khu Công nghệ cao Quận 9, Tp.HCM

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng San lấp mặt bằng
Vị trí Q.9, TP.HCM
Diện tích san lấp 12 ha
Giá trị 51,7 tỷ đồng
Tiến độ 03/2015 - 07/2015