Dự án Sparrow

Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên
Nhà thầu  CC1
Thời gian hoàn thành 8 tháng kể từ tháng 6/2019
Gói Thi công gia cố nền đất
Địa điểm Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM