Dự án thi công Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Gói thầu   Công tác thi công đoạn Km48+522 đến Km50+728.65
Đơn vị ký HĐ  Liên doanh Kumho - Hyundai
Ngày ký HĐ  27/9/2019
Thời gian thi công  2019-2020
Đơn vị ký HĐ  Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltt