Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Gói thầu BHC6

Chủ đầu tư Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam
Đơn vị thi công Tổng Công ty Xây dựng số 1
Hình thức hợp đồng Thi công xây lắp
Vị trí TP. Hải Dương
Giá trị 129,98 tỉ đồng
Tiến độ 2009

 

Bốc lớp đất mặt, đất hữu cơ và san lắp đất nền