Dự án phát triển giao thông đô thị Tp. Hải Phòng (Gói thầu CW3A và CW4A)

Chủ đầu tư BQL Dự án Khu vực các công trình GTVT
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Tp.Hải Phòng
Quy mô
+ Gói CW3A: Xây lắp hầm chui cầu Rào và đường dẫn
+ Gói CW4A: Xây lắp đoạn từ hầm chui cầu Rào đến Nam Hải 
Giá trị 639 tỷ đồng
Tiến độ 2014 - 2017