Gói thầu số 33 Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn

Gói thầu   Gói thầu 33 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại xã Lộc An - Bình Sơn
Chủ đầu tư  BQLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai
Đơn vị thi công  CC1
Thời gian thi công  2020 - 2020