Khách sạn REX

Chủ đầu tư  
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Tp. Hồ Chí Minh
Giá trị 52,746 tỷ đồng
Tiến độ 2005-2006

 

- Quy mô dự án: Công trình gồm 3 tầng hầm 7 tầng lầu.
- Phạm vi công việc: Thi công 3 tầng hầm, móng cọc khoan nhồi, D800– L=40-45m, D1000 – L=45m, tường barrette D600, D800, L=30.