Khu Đô Thị Vườn Tokyu Bình Dương, Khu DFG, Giai đoạn 1A, Gói thầu F8 & F9

Chủ đầu tư Công ty TNHH Becamex Tokyu
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Phạm vi công việc Xây dựng, hoàn thành, thử nghiệm và đưa vào hoạt động
Vị trí Bình Dương
Giá trị 85,945 tỷ đồng
Tiến độ 2015-2016

 

- Quy mô dự án: + Nhà vườn F8 (17 căn) gồm 03 mẫu nhà G1, G2, G3, tổng diện tích xây dựng lần lượt là 263m2, 259m2, 257m2. + Nhà liên kế F9 (25 căn) gồm 03 mẫu nhà T1, T2, T3, tổng diện tích xây dựng lần lượt là 326m2, 276m2, 288m2.