Mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức - Giai đoạn 3, công suất 300.000m3/ngày

Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn
Thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) & Passavant 
Vị trí Tp. Hồ Chí Minh
Giá trị 289,535 tỷ đồng
Tiến độ 2013 - 2015

Xây dựng trạm bơm, cửa lấy nước, bể lọc, bể lắng, tuyến ống & các hạng mục trợ.