Nâng cấp xây dựng Khách sạn Công đoàn Thanh Hóa (5 sao) - Gói thầu XL-03

Gói thầu   Gói thầu XL-03
Chủ đầu tư  Công đoàn Thanh Hóa 
Đơn vị thi công  CC1
Giá trị HĐ  76 tỷ
Ngày ký HĐ  28/2/2020
Thời gian thi công  2020 - 2021

Ngày ký HD: 28/2/2020, số: 02.20.01/HĐXL/LSCĐ-CC1, Dự án:  Nâng cấp xây dựng Khách sạn Công đoàn Thanh Hóa (5 sao) - Gói thầu XL-03: Thi công phần móng, phần thân và hoàn thiện thô thuộc Tổ hợp Khách sạn dịch vụ Lam Sơn - Công đoàn Thanh Hóa , thời gian thi công: 2020-2021, giá trị: 76 tỷ"