Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

Gói thầu   Xây lắp hạng mục khối nhà chính, các hạng mục phụ
Đơn vị thi công  Liên danh CC1-Quản Trung
Ngày ký HĐ  14/11/2019
Thời gian thi công  2019
Chủ đầu tư  Sở VH, TT và DL Bình Thuận