Nhà máy Điện mặt trời Krongpa (49MWac)

Chủ đầu tư Công Ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
Nhà thầu chính Công Ty TNHH JGC Việt Nam
Ngày khởi công 20/03/2018
Ngày ký HĐ 04/04/2018
Tiến độ (04/2018 - 10/2018)
Giá trị HĐ 139.839.721.953 VNĐ (VAT)
Gói xây dựng chung
Địa điểm huyện Krongpa - Gia Lai