Nhà máy Điện mặt trời Tây Ninh (48MWac)

Chủ đầu tư Công Ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng xanh (TTC)
Nhà thầu chính Công Ty TNHH JGC Việt Nam
Ngày khởi công 26/05/2018
Thời gian hoàn thành 11/2018
Giá trị HĐ 212.051.083.564 VNĐ (VAT)