Nhà máy Điện mặt trời TTC số 2 50 MWdc

Chủ đầu tư  Công Ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng xanh (TTC)
Đơn vị thi công  Tổng Công ty Xây dựng số 1 CTCP
Vị trí  Tỉnh Tây Ninh
Hình thức hợp đồng  Xây lắp
Tiến độ  2018 - 2019