Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 - Công tác cảnh quang

Gói thầu   Gói thầu thi công cảnh quang 
Chủ đầu tư  Doosan Heavy Industries Vietnam Co
Đơn vị thi công  CC1
Giá trị HĐ  10 tỷ
Thời gian thi công  2021