Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 - Công tác đường, thoát nước và hàng rào

Gói thầu   Gói thầu thi công đường, thoát nước và hàng rào 
Chủ đầu tư  Doosan Heavy Industries Vietnam Co
Đơn vị thi công  CC1
Giá trị HĐ  126 tỷ
Thời gian thi công  2020 - 2021