Nhà máy thủy điện Đakr'Tih

Chủ đầu tư Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1)
Thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng BOO
Vị trí Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Quy mô Công suất 144Mw, cung cấp khoảng 635 triệu kWh sản lượng điện hàng năm cho mạng lưới điện quốc gia
Giá trị 4.300 tỷ đồng
Tiến độ 2007-2011