Nhà máy xi măng Sao Mai

Chủ đầu tư Công ty Xi măng Sao Mai (Holcim)
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Tỉnh Kiên Giang
Giá trị 538 tỷ đồng
Tiến độ 1995 - 1998

 

Thi công công tác san lấp, Xây dựng và lắp đặt toàn bộ kết cấu thép của công trình.