Tòa nhà Sailing Tower

Chủ đầu tư Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1). 
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Tự thực hiện
Vị trí Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô 22 tầng 3 tầng hầm
Giá trị 791 tỷ đồng
Tiến độ 2005-2008

 

- Quy mô dự án: Tổng diện tích sàn xây dựng 34.617m2 (không kể 3 tầng hầm). Diện tích xây dựng: 1496.8m2
- Phạm vi công việc: Đầu tư xây dựng.