San lấp lấn biển thị xã Rạch Giá – Giai đoạn 2

Chủ đầu tư BQL DA LBXD Khu đô thị mới TX Rạch Giá
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng San lấp mặt bằng
Vị trí Tỉnh Kiên Giang
Giá trị 33,87  tỷ đồng
Tiến độ 2001 - 2002