SimCity Giai đoạn 2 - Khu nhà ở Công ty Nhật Hoàng

Chủ đầu tư  Công ty CP ĐTPT Công nghiệp và Vận tải 
Đơn vị thi công  CC1
Thời gian thi công  2021 - 2022
Giá trị  196 tỷ