Thi Công cải tạo, nâng cấp tuyến đường và xây dựng hệ thống hạ tầng Kỹ thuật trên tuyến thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường ĐT 363

Gói thầu   Gói thầu 9 (Đoạn kênh Hòa Bình, từ ĐT 363 đến ĐT 361)
Chủ đầu tư  BQLDA ĐTXD huyện Kiến Thụy
Đơn vị thi công  CC1
Thời gian thi công  2021 -2023
Giá trị HĐ  332 tỷ