Thi công Xây dựng Đại lộ Đông Tây (Gói thầu BT-PW-2-1)

Gói thầu   Thi công Xây dựng Đại lộ Đông Tây (Gói thầu BT-PW-2-1)
Chủ đầu tư  BQLDA ĐTXD Khu vực Tp.Bến Tre
Đơn vị thi công  CC1
Ngày ký HĐ  2-10-2020
Số HĐ 148/2020/HĐTCXD