Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan chủ quản UBND tỉnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư & đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng BT và Tổng thầu
Vị trí Tp. Đà Lạt
Giá trị 700 tỷ đồng
Tiến độ 2009-2015

 

Tổng diện tích sàn xây dựng: 46.774m2;
Nhà trung tâm: Bao gồm 09 tầng và 03 tầng hầm;
Nhà bảo vệ: 02 nhà (32m2);
Nhà nghỉ chân (6 nhà), cổng, hàng rào (661m); san gạt, sân đường nội bộ, khu thể dục thể thao, cây xanh, vườn hoa, hồ cảnh quan, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Công tác thi công điện nước.