CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG
1.      Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Việc sử dụng thông tin khách hàng (nếu có) để nhằm mục đích tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ do CC1 cung cấp.
2.      Phạm vi sử dụng thông tin
-         Quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách hàng (nếu có) được ưu tiên nhằm phục vụ cho nhu cầu được tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của Quý hách hàng, xác nhận và trao đổi thông tin với khách hàng.
-         Liên lạc và giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ do Công ty cung cấp.
-         Cung cấp thông tin trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
3.      Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập được (nếu có) sẽ được chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật.
4.      Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng.
-         Ban quản trị website;
-         Bộ phậnx kinh doanh, cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng;
-         Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5.      Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin.
-         Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP
-         Mã số thuế: 0301429113
-         Địa chỉ: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM
-         Điện thoại: 028 38222 059
-         Email: info@cc1jsc.com.vn
6.      Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình
Tại mọi thời điểm, khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân bằng cách liên hệ qua số điện thoại 028 38222 059 hoặc gửi email đến địa chỉ info@cc1jsc.com.vn.
7.      Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
-         CC1 cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
-         CC1 cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.
-         Trong trường hợp pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về giao dịch của Quý khách hàng cho cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức có liên quan.
8.      Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, khách hàng vui lòng gửi khiếu nại đến bộ phận quản lý của CC1 thông qua:
-         Địa chỉ: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM
-         Điện thoại: 028 38222 059
Email: info@cc1jsc.com.vn