Tổng quan

 • Tên đầy đủ: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
 • Tên giao dịch: CONSTRUCTION CORPORATION NO. 1 - JSC
 • Tên viết tắt: CC1
 • Vốn điều lệ: 1.100 tỷ đồng
 • Mã số thuế: 0301429113
 • Trụ sở chính: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84)28 38222 059
 • Fax: (84)28 38290 500
 • Website: cc1.vn
 • Email: info@cc1.vn
 • Pháp nhân đại diện: Ông Nguyễn Văn Huấn
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Giá trị SXKD 2011-2020