Với tổng mức đầu tư dự án là 41.130 tỷ đồng, nhà máy nhiệt điện được xây dựng trên diện tích khoảng 48,6 ha tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Dự án khi đi vào vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kWh.

Vào ngày 13/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thi công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Được biết, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh). ( đọc tiếp...)