Tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn thành phố Hải Phòng nằm trong tổng thể tuyến đường bộ ven biển Việt Nam theo quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 và cho phép điều chỉnh cục bộ tại văn bản số 2409/TTg-KTN ngày 31/12/2015.Mục tiêuđầu tư của tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trong khu vực, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển. Ngoài ra, tuyến đường bộ ven biển có thể kết hợp với hệ thống đê biển và hệ thống đường phòng thủ ven biển nhằm tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.

Theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng nằm trong hệ thống tuyến đường bộ ven biển (điểm đầu tuyến là tại điểm tiếp giáp với tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình - thuộc địa phận xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; điểm cuối tuyến: điểm giao với đường tỉnh 353 tại ngã ba Đồng Nẻo, phường Minh Đức, Tp. Hải Phòng; Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 20,8km, trong đó phần cầu dài khoảng 3,52km, phần đường dài 17,02km).

Dự án được bố trí nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách nhà nước đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, việc huy động nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện Dự án là hết sức khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn cho ngân sách Nhà nước, sớm được triển khai thực hiện Dự án, CC1đã có văn bản đề nghị Thành ủy và UBND thành phố Hải Phòng xem xét, chấp thuận cho CC1 được tham gia nghiên cứu, đầu tư Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Công văn số 1331/TCT-NCPT&ĐT ngày 26/7/2016.

Theo nghiên cứu sơ bộ, để phát huy hiệu quả khai thác tuyến đường cũng như đảm bảo tính kết nối Quốc lộ 37 mới và Quốc lộ 39B, giải quyết nhu cầu vận tải trong khu vực và nâng cao hiệu quả của Dự án, nhà đầu tư đề xuất bổ sung 9km đoạn tuyến thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (từ km2+375 Quốc lộ 37 mới đến điểm giao với tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng tại xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vào Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng. Ngày 06/9/2016,UBND thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 1584/UBND-XD2 gửi UBND tỉnh Thái Bình đề nghị chấp thuận bổ sung 09km đoạn tuyến thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình vào Dự án và đã được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận tại Công văn số 3277/UBND-CTXDGT ngày 07/9/2016.

Ngày 09/9/2016, UBND thành phố Hải Phòng đồng ý giao CC1 lập Đề xuất Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Công văn số 1628/UBND-XD2.

Ngày 19/9/2016, lễ ký biên bản ghi nhớ Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Hải Phòng giữa UBND Thành phố Hải Phòng và Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã được diễn ra tại Tp. Hải Phòng với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với chi tiết dự án như sau:
+ Quy mô                                   : 29,54 km chiều rộng nền đường B= 12m
+ Tổng mức đầu tư                  : 3.250 tỷ đồng
+ Tiến độ thực hiện                  : 2017 – 2019