Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) ban đầu được thành lập với vai trò là một nhà thầu phụ cho các dự án xây lắp. Tuy nhiên sau 40 năm xây dựng và phát triển, với ý tưởng “xây dựng khát vọng Việt”, CC1 giờ đây đã trở thành một trong những doanh nghiệp xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
 
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) chính thức được thành lập vào năm 1979. Trong thời kỳ đầu mới thành lập, CC1 hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. ..(đọc tiếp)