Công ty TNHH JGC Việt Nam (Nhà thầu chính) đã giao cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 thi công Xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Tây Ninh với giá trị hợp đồng ~ 212 tỷ. Dự án khởi công vào ngày 26/5/2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2018. Dưới đây là một số hình ảnh.