Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh - 700 giường

Chủ đầu tư Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
Nhà thầu chính Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
Ngày khởi công 20/12/2018
Thời gian hoàn thành 700 ngày
Giá trị HĐ 926 tỷ đồng
Địa điểm Phường 7, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Tư vấn thiết kế Công ty TNHH TVTK & XD Không Gian xanh
Tư vấn giám sát Công ty CPTV Công nghệ, thiết bị & kiểm định xây dựng -
CONINCO và Công ty CP Tư vấn XD Vĩnh Long