Đại hội đồng cổ đông

UPCOM: CC1
11
Thay đổi
  -0.3 (-2.65%)

  • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
    3,616.25
  • Khối lượng giao dịch
    600

  • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
    1,366
  • 1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả