Thành tích, chứng chỉ

Thành tựu đạt được

CC1 đã được Đảng và Nhà nước biểu dương qua các phần thưởng cao quý trao tặng như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương lao động. Tổng Công ty xây dựng số 1 cũng nhận được bằng khen, giấy khen của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông – Vận tải và nhiều địa phương trên cả nước.
PrevNext

Chứng chỉ ISO

PrevNext